KIYAS-I FUKAHA

KIYAS-I FUKAHA
Hakkında açıkça âyet ve hadis bulunmayan mes'elelere dâir; ilim ve irfanda allâme ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taâli eden müctehid fukaha tarafından kıyas ile verilen hüküm.

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • EDİLLE-İ ERBAA — (Edille i şer iye) Fık: Fıkıh ilminin istinad ettiği deliller: Kitab (yani Kur an ı Kerim deki deliller), sünnet, icma ı ümmet ve kıyas ı fukaha. (Usul ü erbaa ve edille i asliye tabirleri de aynı mânada kullanılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜCTEHİDÎN — (Müctehid. C.) (Bak: Kıyas ı fukaha …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞER' — Emir ve nehy gibi hükümleri vaz etmek. * Bir işe başlamak. * Dalmak. * Girmek. * Zâhir etmek, göstermek. * Cenab ı Hakk ın emri. Âyet, hadis, icma i ümmetle ve kıyas ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat. (Bak: Şeriat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”